Currency: EUR

Αγοράστε ένα διαμέρισμα, ακριβώς όπως θα το νοικιάζετε

Διαφανής, Χρονικά & Οικονομικά Αποδοτική και Υψηλής Ποιότητας Ευκαιρίες Αγοράς
Κάνετε Scroll για Περισσότερα

Τι καινούριο φέρνουμε στην αγορά Ακινήτων:

Εισάγουμε το διαδεδομένο μοντέλο αγοράς ακινήτου μέσω σταδιακών καταβολών Lease to Buy, ειδικά διαμορφωμένο για την ελληνική αγορά.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ L2B

Γιατί Lease to Buy;

Κερδίστε & εξοικονομήστε περισσότερα από μια παραδοσιακή συναλλαγή αγοραπωλησίας ακινήτου

Είναι μια συναλλαγή αγοραπωλησίας αυστηρά μεταξύ Πωλητή και Αγοραστή.

Χωρίς Τράπεζες

Απόφυγε την τραπεζική γραφειοκρατία, τα κόστη συναλλαγής και τα υψηλά επιτόκια..

Ασφαλές & χωρίς ρίσκο

Είναι μια συναλλαγή νομικά πλήρως οριοθετημένη, ασφαλής & χωρίς ρίσκο για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Πλεονέκτημα

Ανακαλύπτεις ακίνητα στην βέλτιστη δυνατή τιμή, κάνοντας match με αυτά.
Το Ping δημιουργεί συμβατά match-αρίσματα βασισμένα σε οικονομικούς όρους, μέσω μιας διαδικασίας διαφανούς διαπραγμάτευσης.
Ο αλγόριθμος μας δημιουργεί μια προσυμφωνία αναφορικά με την τιμή, αξιοποιώντας τα εύρη τιμών της πλευράς του Αγοραστή και του Πωλητή, με συγκριτική αξιολόγηση έναντι των πραγματικών δεδομένων αγοράς.

Επενδυτική Αναφορά

01
Στα χαρακτηριστικά και αξιολόγηση τιμής του ακινήτου

Συγκριτική αξιολόγηση βασισμένη σε συναλλαγές ακινήτων

Νέες Εφαρμογές & Προϊόντα Συναλλαγών

02
Καινοτόμες λύσεις προσαρμοσμές σε πραγματικές ανάγκες

L2B - Lease to Buy
SLO - Sale & Lease Out
SLB - Sale & Lease Back

Επενδυτικό Εργαλείο

03
Data Analytics

Τα δεδομένα και οι προτιμήσεις χρηστών, τα match-αρίσματα και τα πραγματικά δεδομένα συναλλαγών μεταρέπονται σε εργαλείο ανάλυσης ακινήτων:
Εύρεση & πρόβλεψη νέων ευκαιριών και έξυπνες υποδείξεις σε νέες αγορές.

Το Όραμα μας

Μια ολοκληρωμένη εμπειρία χρήστη, με μοναδικά χαρακτηριστικά, από την Παρουσίαση Ακινήτων, Matching ακινήτων-χρηστών, Υποστήριξη χρηματοδότησης & συναλλαγής, έως και μετά την Ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Ο στόχος μας είναι να βελτιστοποιήσουμε την διαδικασία αναζήτησης Ακινήτου μέσω μιας προσαρμοσμένης χρονικά & οικονομικά, αποδοτικής Υπηρεσίας Matching, παρέχοντας υψηλής ποιότητας ευκαιρίες αγοράς με σκοπό να αυξήσει την αναλογία συναλλαγών ακινήτων ανά χρήστη, με την ελάχιστη δυνατή προμήθεια.

Μια matchmaking πλατφόρμα Ακινήτων που στοχεύει να συνδέσει συμβατά μέρη και να διευκολύνει τη διαδικασία συναλλαγής

Καινοτομία σε
Ψηφιακές Κτηματομεσιτικές Υπηρεσίες

Η Ιδρυτική μας Ομάδα

Στοχευμένη Εξειδίκευση

Αθανάσιος Ρέμπελος

COO (Co Founder)

S&O, Creative, Digital & Marketing Hybrid

Δυναμικός, δημιουργικός και καινοτόμος επιχειρηματικός ηγέτης, με πάθος για τη σύλληψη ιδεών και την εύρεση λύσεων στο χώρο της τεχνολογίας και της διαφήμισης, με στόχο τις ευκαιρίες που προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Κατέχει πτυχίο στην Πληροφορική (BSc in Computer Science, UOI) και μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα (MSc in Information Systems, AUEB).

Αντώνης Ξενάκης

Chief Legal Officer

Product Development

Έμπειρος νομικός με διεθνές υπόβαθρο. Ο Αντώνης είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και διαπιστευμένος DPO, με εικοσαετή εμπειρία στη δικαστηριακή και συμβουλευτική δικηγορία.  Έχει ευρεία και αποδεδειγμένη εμπειρία σε αστικές, εμπορικές, διοικητικές και ποινικές υποθέσεις, που περιλαμβάνει και εξειδίκευση στο Δίκαιο των Ακινήτων. Κατέχει πτυχίο Νομικής από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και μεταπτυχιακό (LLM) από το LSE.

Τάσος Μπέρτσος

General Manager (Co Founder)

Business Development & Finance Operations

Έμπειρος επαγγελματίας στα χρηματοοικονομικό, με ένα ευρύ & εκτεταμένο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο με ειδίκευση στην Τραπεζική, την Εταιρική Χρηματοδότηση, τη Χρηματοδότηση Επιχειρηματικών Σχεδίων, υπηρεσίες Φιλοξενίας και Μεσιτικά, και Στρατηγική Αυτοκινητοβιομηχανίας και Ενέργειας. Κατέχει πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (BSc in Business Management) και μεταπτυχιακό στις Χρηματοοικονομικές Επενδύσεις και τη Διαχείριση Κινδύνου (MSc in Finance Investment & Risk Management, Kent).

Γιατί Hausping;

Lease to Buy/Πλεονέκτημα L2B Συναλλαγής

Αγορά Ακινήτου για όλους, με μηνιαίες καταβολές (σαν ενοίκιο)

Οικονομικά Επωφελής για Αγοραστή και Πωλητή.

Νομικά πλήρως οριοθετημένη συναλλαγή.

Χωρίς Τράπεζες

Καινοτομία στο Real Estate

Οραματιζόμαστε να «επανεφεύρουμε» το Real Estate και να αντιμετωπίσουμε τις αυξανόμενες προκλήσεις της αγοράς εφαρμόζοντας τις βέλτιστες παγκοσμίως πρακτικές μέσω της χρήσης της τεχνολογίας.

Προσφέρουμε μια ψηφιακή ολοκληρωμένη εμπειρία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας, η οποία στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ Αγοράς και Πώλησης.

Οι χρεώσεις μας

Δομημένη Τιμολόγηση Προμήθειας
-  από 1% ανά συναλλαγή

Πάγεια Χρέωση ανά Match (ping)
- από 2€ ανά συμβατό match